Title

ÇEREZ (COOKIE) POLİTİKASI

Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023

Bu Çerez (Cookie) Politikası (“Çerez Politikası”), Club Jolly Turizm ve Ticaret A.Ş. olarak (“Jolly”, “Şirket” ya da “Biz” olarak anılacaktır) işletmekte olduğumuz https://www.jollytur.com/ alan adında yer alan internet sitemizi ziyaretiniz ve/veya kullanımınız sırasında çerezler aracılığıyla bilgilerinizin toplanmasına yönelik uygulamalarımızı anlatmak üzere hazırlanmıştır. Jolly, kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlemektedir.

Sitemiz, diğer internet sitelerine ve/veya diğer platformlara bağlantılar veya referanslar içerebilir. Sizlere, diğer internet sitelerinin çerezler uygulamalarını kontrol etmediğimizi ve işbu Çerez Politikası'nın söz konusu internet siteleri ve platformlar için geçerli olmadığını hatırlatmak isteriz.

Çerezler Nedir?

Çerezler, kullanıcıların internet sitelerini veya mobil platformları ziyaretleri esnasında bu ziyaretlerin sağlandığı cihazlara (bilgisayar, cep telefonu, tablet vb. gibi sabit ve mobil cihazlar) internet siteleri veya platformlar tarafından yüklenen küçük metin dosyaları ya da bilgiler olarak tanımlanmaktadır. Çerezler, ilgili internet sitesinin veya platformun kullanımının kolay ve verimli bir hale getirilmesi, kullanıcının tercihlerine ve ilgisine yönelik olarak özelleştirilmesi ve bu doğrultuda internet sitesindeki veya platformdaki faaliyetlerin kullanıcı açısından pratikleştirilmesi gibi çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır.

Bu işlem için kullanıcı internet sitesine erişim sağladığında, kullanıcının tarayıcısı ile internet sitesi arasında bilgi transferi ile oluşturulmaktadır. Basitçe, kullanıcı aynı tarayıcı üzerinden internet sitesine girdiğinde, tarayıcı ilgili bilgileri hatırlar, internet sitesinin sunucusuna aktarır ve internet sitesi kullanıcının tercihlerine yönelik deneyimler sunar.

Çerezler Çeşitleri

Kullanım Sürelerine Göre Çerezler:

 • Oturum çerezleri; tarayıcı oturumunuz sonlandığında sona eren ve söz konusu tarayıcı oturumunuz esnasındaki işlemlerinizi takip etmemize imkân tanıyan çerezlerdir. Bu çerezler tarayıcınızı kapattığınızda otomatik olarak silinirler.
 • Kalıcı çerezler; tarayıcı oturumları arasında cihazınızda saklanan ve bize tercihlerinizi hatırlama imkânı tanıyan çerezlerdir. Bu çerezler siz silene kadar ya da çerezler için belirlenen kullanım süresi tamamlanana kadar cihazınızda kalırlar.

Çerez Yerleştiren Taraflara Göre:

 • Birinci taraf çerezleri; ziyaret ettiğiniz site tarafından tanımlanan çerezlerdir.
 • Üçüncü taraf çerezleri; ziyaret ettiğiniz site dışındaki üçüncü kişi site tarafından tanımlanan çerezlerdir.

Kullanım Amaçlarına Göre:

İnternet sitemizde zorunlu çerezleri, analitik çerezleri, işlevsel çerezleri ve pazarlama çerezlerini kullanmaktayız. İlgili çerezlere dair bilgi edinebilmek için lütfen “Çerezleri hangi amaçlarla ve hukuki sebeplere dayanarak kullanıyoruz?” bölümünü inceleyiniz.

Hangi çerezleri kullanıyoruz?

Site üzerinde aşağıdaki tabloda belirtilen çerezleri kullanmaktayız:

Çerez servis sağlayıcı Çerez kullanım amacı Çerez türü Çerez süresi Çerez tipi
Facebook Cihazların marka, model, işletim sistemi ve ekran ölçülerine en uygun deneyim sunabilmek amacıyla kullanılmaktadır. Kişiyi tanımlayabilecek veya segmente edebilecek veri toplamaz. Pazarlama 7 Gün Üçüncü taraf
google.com "Google" Oturumdaki isteklerin diğer siteler tarafından değil, kullanıcı tarafından yapılmasını sağlar. Kötü amaçlı sitelerin kullanıcının bilgisi olmadan kullanıcı adına hareket etmesini engeller. Hileli kullanım engellemek için, güvenlik çerezleri kullanılır. Zorunlu 6 Ay Üçüncü taraf
google.com "Analytics" Google Analytics tarafından atanan çerez ile anonimleştirilmiş bir kullanıcının web sitesini kaç kez ziyaret ettiğinin yanı sıra ilk ve en son ziyaretin tarihlerine ilişkin verileri toplamak için kullanılır. Analitik 1 Yıl Birinci taraf
google.com "Doubleclick" Kullanıcının kendisi tarafından düzenlenmiş Google reklam izinlerini ve browser (tarayıcı) bilgisini kontrol edererek, izinli olma durumunda aktif olur. Bu çerezler, Google Ads ağı dışındaki internet sitelerinde Google reklamlarının gösterilebilmesini sağlar. Pazarlama 1 Yıl Üçüncü taraf
Related Digital Uygulama sunucuları ekibinin kullandığı performance monitoring tool'unun eklediği bir çerez'dir. Web uygulamalarının doğru şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolünü sağlar. Zorunlu Oturum çerezi
Browser (tarayıcı) kapatıldığında, kendiliğinden silinir
Birinci taraf
Visilabs Sunucu yük dengesini koruyabilmek amacıyla, kullanıcıları dengeli sunucuya yönlendirilmesi için kullanılır. Oturuma benzersiz "anonim" bir ID atanır. Zorunlu Oturum çerezi
Browser (tarayıcı) kapatıldığında, kendiliğinden silinir
Birinci taraf
Microsoft "msecnd.net" Kullanıcıların karşılaştırğı sistem sorunlarını kontrol edebilmek ve sahtecilik önleme tanımlama bilgilerini oluşturmak için kullanılan ayarları belirler. Zorunlu Oturum çerezi
Browser (tarayıcı) kapatıldığında, kendiliğinden silinir
Üçüncü taraf

Çerezleri hangi amaçlarla ve hukuki sebeplere dayanarak kullanıyoruz?

 • Zorunlu Çerezler: Bu çerezler internet sitesinin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler internet sitesine erişiminizi sağlayan ve güvenliği iyileştirmek için gerekli olan teknolojileri içermektedir. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının (c) bendi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya Kanun’un 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının (f) bendi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 • Analitik Çerezler: İnternet sitemizin kullanımı ve site ziyaret sayılarının belirlenerek ziyaretçi deneyiminin ve işlevselliğin arttırılması amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında açık rızanıza dayanılarak işlenmektedir.
 • İşlevsel Çerezler: Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında açık rızanıza dayanılarak işlenmektedir.
 • Pazarlama Çerezleri: Bu tür çerezler, hedefleme yaparak sizlere ilginizi çekebilecek fırsatlara dair reklamlar sunabilmek için kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca açık rızanıza dayanılarak işlenmektedir.

Çerezler aracılığı ile elde ettiğimiz kişisel verilerinizi kimlere aktarıyoruz?

Çerezler aracılığıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, performans raporlama ve analiz hizmeti alınması, kullanıcı tercihlerinin tespit edilmesi ile reklam ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtilen üçüncü taraf çerez sağlayıcı firmalara aktarmaktayız.

Çerezler aracılığıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinizi hangi yöntemlerle işliyoruz?

Çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz, internet sitemize erişiminiz ve kullanmanız sırasında elektronik ortamda otomatik yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

Çerez tercihlerinizi nasıl yönetebilirsiniz?

Çerez tercihlerinizi Çerez Tercihlerini Yapılandır sayfasından yönetebilirsiniz. Bunun yanı sıra çerezler çoğu tarayıcıda bulunan araçlar ile de devre dışı bırakılabilir veya kaldırılabilir. Tercihlerinizin, kullandığınız her bir tarayıcı için ayrı olarak tanımlanması gerekmekte olup farklı tarayıcılar, farklı işlevler ve opsiyonlar sunmaktadır. Çerezleri nasıl yönetebileceğinizle ilgili olarak lütfen aşağıdaki yönlendirmeleri bölümü inceleyiniz.

TARAYICI ADI LİNKİ

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

Yandex

https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml

Safari

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

Diğer

Diğer tarayıcılar için ilgili tarayıcıların yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Çerez Politikası’nda yapılacak değişiklikler

Çerez Politikası’nı her zaman değiştirilebiliriz. Böyle bir durumda gözden geçirilmiş güncel politikayı Site’de yayınlayacağız.

Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK Madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca

 • Yazılı olarak Esentepe Mah. Hikaye Sok. No:11 Şişli / İstanbul adresine,
 • info@jollytur.com adresine daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden elektronik posta yoluyla,
 • clubjollyturizm@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz,

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.Saygılarımızla,
Club Jolly Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi