Title

İnsan Kaynakları - Jolly

Jolly, ekip çalışmasının sınırsız hizmetle buluştuğu, üst düzeyde müşteri memnuniyetini, kaliteli organizasyonlarla ve özverili çalışanları ile birlikte büyük bir aile sıcaklığında gerçekleştiren bir tur operatörüdür. Jolly ailesini her geçen gün büyüterek bu yapıyı sürekli ve güçlü kılmak ise insan kaynakları politikalarımızın ilk hedefi olarak belirlenmiştir.

Jolly'nin kurumsal kültür anlayışı, tüm çalışanları tarafından ortaya konulan inanç ve değerlerden oluşur ve her çalışanımız bu kültüre sahip çıkar.

Faaliyet gösterdiğimiz sektörde rekabet koşulları, sosyo ekonomik gelişmeler ve çalışanlarımızın bireysel gelişimleri izlenerek eğitim programları yapılır.

Hedef, eğitim eşliğinde davranış ve becerileri geliştirerek sektörel gelişime uyum sağlamaktır.

İş Olanakları

Jolly, merkez ofis ve şube ofisler bünyesinde kariyer olanakları sunmaktadır.

Kariyer Gelişimi

Jolly tüm çalışanları kapsayan performans yönetim sistemi ile çalışanlarının bilgi, beceri ve davranışlarının geliştirilmesini, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve giderilmesini, geçmiş performanslarının değerlendirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini destekler.

Amacımız, Şirketimiz Jolly'yi geleceğe taşıyacak insan kaynağını oluşturmak için, çalışanların kişisel gelişimi ve kariyer gelişimlerini desteklemektir.

Eğitim ve Gelişim

Oryantasyon Eğitimi

Jolly'de, işe yeni başlayanlar oryantasyon eğitimine tabii tutulur. Bu eğitim, çalışanların şirket kurum kültürünü ve iş akışlarını yakından tanımalarına olanak sağlar.

İç Eğitim Programları

Jolly 35 yıllık tecrübesiyle çalışanlarına mesleki eğitim ve destek sunar.

Dış Kaynaklı Eğitim Programları

Sektöründe lider eğitim firmalarından, çalışanların gelişim ihtiyaçları doğrultusunda eğitim hizmetleri alınır.