Title

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Katılımcımız,

Jolly Tur olarak sizlerin verilerinizin gizliliğini önemsemekteyiz. Bu kapsamda, yapacağımız araştırma kapsamında elde edeceğimiz kişisel verilerinizi Hikaye Sokak No:11 34394 Esentepe, Şişli / İstanbul Club Jolly Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Veri Sorumlusu”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla nasıl işleyeceğimize ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

I.               Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 5’inci maddesinin 1’nci fıkrası uyarınca açık rızanıza dayalı olarak adınız, soyadınız, Facebook kullanıcı adınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, (sağlık durumunuzun tatile elverişli olup olmadığına ilişkin beyanınız ile sınırlı olmak üzere) sağlık bilgileriniz, planladığınız tatiller ile ilgili (zaman, bölge, tatil içeriği, bütçe vb.) tercihleriniz, pasaport ve vizenizin olup olmadığı, meslek ve yaşadığınız ilden oluşan kişisel verilerinizi, çalışmayı yürütebilmek, araştırma sonuçlarını analiz edebilmek ve araştırma sonrasında sizlerin beklentilerini değerlendirerek yeni ürün paketleri oluşturabilmek ve tercihlerinize uygun paketleri size önerebilmek için işleyecek ve kullanacağız.

Kişisel bilgilerinizi yukarıda belirtilenler dışında herhangi bir amaç için işlememiz gerektiğinde, size önceden bilgi vereceğiz ve gerektiği takdirde rızanızı alacağız.

II.              Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Alıcı Grupları

Kişisel verileriniz hukuki yükümlülüğümüzün bulunması halinde yalnızca resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır. Herhangi bir veri aktarımını yaparken, verilerinizin gizliliğini ve korunmasını sağlamak için gerekli önlemleri alacak ve işlerin yürütülmesi için gerekli olandan fazla veri aktarımı gerçekleştirmeyeceğiz.

III.            Kişisel verilerinizin korunması hususunda haklarınız nelerdir?

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK Madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca;

i        Yazılı olarak Hikaye Sokak No:11 34394 Esentepe, Şişli / İstanbul adresine,

ii      info@jollytur.com adresine daha önce Şirket’e bildirdiğiniz ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden elektronik posta yoluyla veya

iii     clubjollyturizm@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz. 

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Saygılarımızla,

Club Jolly Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi